USG Łódź, Home

Rejestracja
elektroniczna
426 400 140 426 303 353 665 537 800
Home
Przychodnia czynna pon. - czw. 08.00 - 20.00, pt. 08.00 - 18.00
NZOZ Pulsmedica jest poradnią medyczną, w której za główny cel postawiliśmy sobie wysoką jakość obsługi i komfort pacjenta.
Kluczem pozwalającym realizować nasze założenia jest zespół lekarzy, których oprócz wysokich kwalifikacji, cechuje otwartość, przyjazne nastawienie i chęć niesienia pomocy.
W diagnostyce i leczeniu pomaga nam najnowocześniejszy sprzęt w jaki wyposażone są nasze gabinety lekarskie. Można u nas wykonać wszelkiego rodzaju badania USG, w tym badania USG Doppler. Dysponujemy aparatami między innymi EMG czyli przewodnictwo nerwowe. Współpracujemy także z pracownią RTG. Można u nas wykonać badania laboratoryjne krwi, moczu oraz wiele innych - łącznie ponad 360 badań analitycznych - szczegóły na podstronie USG i Laboratorium.
Charakterystyczna lokalizacja Poradni w budynku zwanym Kapeluszem Anatola w sąsiedztwie szpitala im. M. Kopernika sprawia że łatwo do nas trafić. Można wygodnie dojechać środkami komunikacji miejskiej jak i własnym transportem - w sąsiedztwie poradni jest wiele miejsc parkingowych.
Jeżeli macie Państwo pytania lub uwagi prosimy kierować je na adres e-mail kontakt(at)pulsmedica(dot)com(dot)pl lub skorzystać z Formularza Kontaktowego.
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Art 12 i 13 Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest PULSMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łódzi (93-509) przy ulicy Paderewskiego 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000418897, numer NIP 7292701551, numer REGON 101402230,
2. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie w celach wykonywania zadań związanych z działalnością leczniczą prowadzoną przez PULSMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w celu ewentualnego wystawiania faktury,
3. Obowiązek udostepnienia danych osobowych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania i bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług medycznych,
4. Pacjent posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawiania,
5. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane podmiotom trzecim, poza organami państwowymi do tego upoważnionymi stosownie do odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz do partnerów przychodni PUSMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzących działalność leczniczą, którzy kierują lub do których kierowani są pacjenci,
6. Dane podane przez pacjenta są przechowywane u Administratora:
a) w przypadku dokumentacji medycznej - 20 lat zgodnie z ustawą o prawach pacjenta,
b) w przypadku faktur zgodnie z ustawą o rachunkowości - przez okres 6 lat
i w tym czasie nie mogą zostać usunięte,
7. Skargi w zakresie przetwarzania danych można wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
PULSMEDICA Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6, 93-509 Łódź
NIP 7292701551, REGON 101402230
tel. 426 400 140
tel. 426 303 353
kom. 665 537 800
kontakt@pulsmedica.com.pl
pon. - pt. 8.00 - 20.00
Nasi partnerzy
Allianz, Medicover
© 2010-2024 Pulsmedica • odwiedzin • użytkowników online projekt Studio Fink • wykonanie Nethium